Hvis du har Clever Unlimited, Clever All-in-One eller Clever Complete, afregner du i første omgang selv strømforbruget fra hjemmeladeboksen direkte med din el-leverandør. Hvert kvartal modtager du så tilbagebetalingen fra Clever svarende til det beløb, som du har forbrugt på hjemmeladeboksen.

Clever fjernaflæser strømforbruget direkte fra hjemmeladeboksen, og tilbagebetalingen for de forbrugte kilowatttimer på hjemmeladeboksen overføres automatisk til din konto, når du er tilmeldt PBS. Du kan tilmelde dig, når du modtager din første faktura fra Clever – brug kundenummeret fra fakturaen ved tilmeldingen på www.clever.dk/betalingsservice.

Vores landsdækkende refusionssats for 2018 er 2,20 kr. inkl. moms per forbrugt kilowatttime på din hjemmeladeboks. En gang årligt kan Clever vælge at regulere satsen i overensstemmelse med den gennemsnitlige udvikling i prisen på elektricitet i Danmark.

Vær opmærksom på, at Clevers landsdækkende refusionssats bliver justeret per 1. januar 2019 til 2,10 kr. inkl. moms per forbrugt kilowatttime på din hjemmeladeboks.

Refusionssatsen vil dække variable omkostningsposter og afgifter (PSO og elafgift*), men ikke abonnementsomkostninger til elhandels- og elnetselskaber.

Clever har per 1. januar 2019 muligheden for at tilpasse den landsdækkende refusionssats hvert kvartal til markedsvilkårene i forbindelse med udsving i elpriserne.

Clever benytter elpris.dk, energinet.dk, Dansk Energi og Energistyrelsen som kilder til fastsættelsen af satserne.

*Elafgift-andelen, som svarer til cirka 91,4 øre pr. kWh, bliver refunderet af Clever, så længe Clever kan benytte godtgørelsen af elafgift til opladning af elbiler.

Fandt du dit svar?